Nawigilie.com
Strona główna > Tradycje > Kolędy > Anioł pasterzom mówił

Anioł pasterzom mówił

Anioł pasterzom mówił:
Chrystus się wam narodził
w Betlejem, nie bardzo podłym mieście.
Narodził się w ubóstwie
Pan wszego stworzenia.

Chcąc się dowiedzieć tego
poselstwa wesołego,
bieżeli do Betlejem skwapliwie.
Znależli dziecię w żłobie,
Maryję z Józefem.

Taki Pan chwały wielkiej
uniżyl się Wysoki;
pałacu kosztownego żadnego
nie miał zbudowanego
Pan wszego stworzenia!


Wigilia 2014 - Przepisy wigilijne, dekoracje, życzenia, tradycje - NaWigilie.com